Loading

7.1.5. Hudební výchova - 2. ROČNÍK

ŠKOLNÍ VÝSTUP
Žák :
- osvojí si nejméně 10 písní
- pokusí se zazpívat kánon
- zazpívá vzestupnou a sestupnou řadu
- aktivně se zapojí při hře rytmických a melodických doprovodů
- aktivně se zapojí do 3 pohybových her
- pohybem vyjádří charakter melodie
- vyslechne 4 poslechové skladby
- sluchově rozliší hudební kontrasty
- pozná houslový klíč
- při zpěvu se řídí dynamickými značkami
- čte a píše noty podle hodnot


UČIVO

Vokální činnosti:
Nácvik kánonu
Správná artikulace, měkké nasazení hlasu, hlavový tón, kostoabdominální dýchání
Hlasový rozsah c1-h1
Rozezpívání
Vzestupná a sestupná řada na opěrných písních 1. a 2. stupně

Instrumentální činnosti:
Rytmizace textů
Hra rytmických a melodických doprovodů
Melodizace textu
Doprovody s využitím 1. a 5. stupně- T a D
Vokální a instrumentální hry s využitím pentatoniky a kvintakordu /5-6-5-3-2-1, 1-3-5, 1-5-3-1 a obraty/

Hudebně pohybové činnosti:
Hra na tělo
Vzestupná a sestupná řada
Krok poskočný, kvapík
Pohybové vyjádření tempa, dynamiky
A emocionálního zážitku z hudby

Poslechové činnosti:
Písně pro děti
Poslech dětského sboru s doprovodem
Populární písně pro děti
Ukázka práce dirigenta
Tolerance k různým hudebním žánrům
Poslech hry na trubku, klarinet, pozoun, kontrabas, baskytaru, malý a velký buben

Seznámení s pojmy z hudební nauky:
Houslový klíč, noty půlové, čtvrťové, osminové, grafické ztvárnění těchto hodnot
Notová řada a její graf, kvintakord
Vzestupná, sestupná, lomená melodie

Žádné komentáře:

Okomentovat