Loading

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI

1. Jazyk a jazyková komunikace
1.1. Český jazyk
1.2. Anglický jazyk

2. Matematika a její aplikace
2.1. Matematika

3. Informační a komunikační technologie
3.1. Informatika

4. Člověk a jeho svět
4.1. Prvouka
4.2. Vlastivěda
4.3. Přírodověda

5. Člověk a společnost
5.1. Dějepis
5.2. Občanská a rodinná výchova

6. Člověk a příroda
6.1. Fyzika
6.2. Chemie
6.3. Přírodopis
6.4. Zeměpis

7. Umění a kultura
7.1. Hudební výchova
7.2. Výtvarná výchova

8. Člověk a zdraví
8.1. Výchova ke zdraví
8.2. Tělesná výchova

9. Člověk a svět práce
9.1. Pracovní činnosti

Žádné komentáře:

Okomentovat