Loading

7.1.12. Hudební výchova - 9. ROČNÍK

ŠKOLNÍ VÝSTUP
Žák :
- využívá své individuální schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách
- využívá správné pěvecké návyky a pravidla hlasové hygieny
- orientuje se v grafickém záznamu melodie
- Improvizuje v dur i moll toninách, transponuje do jiné tóniny
- samostatně vytvoří doprovody
- využívá individuálně hru na hudební nástroje
- uplatňuje kreativitu a originalitu
- rozpoznává některé z tanců a na základě individuální zkušenosti nepředvede
- rozezná a znázorní tempové a dynamické změny
- orientuje se v proudu znějící hudby
- charakterizuje hudbu nonartificiální a artificiální
- zařadí na základě individuálních schopností hudbu do stylového období


UČIVO

Vokální činnosti:
Intonování melodií
Vokální projev
Lidový dvojhlas

Instrumentální činnosti:
Poznatky z hudební teorie
Doprovod pro hudebně dramatické projevy

Hudebně pohybové činnosti:
Orientace v prostoru
Pohybová reakce na hudbu
Tance-polka valčík, mazurka, valz, jive,…

Poslechové činnosti:
Hudební styly a žánry- jazz, blues, rock, pop, folklór, hudební divadlo a film

Žádné komentáře:

Okomentovat